Cabezal 2

Sector 1
Hidrantes
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 214 216 217
218 219 220
222
223
224 225 226 227 229
Riego sin abono
Miércoles de 2:00 a 4:00
Riego
Sábado de 15:00 a 17:00
 
Sector 2
Hidrantes
213 215 230 231 232
233 234 237 263 264
265 266 267 268 269
270 271 272 273 274
275 276 277
Riego sin abono
Martes de 0:00 a 2:00
Riego
Sábado de 7:00 a 9:00
 
Sector 3
Hidrantes
238 240 241 242 244
245 247 250 252 253
254 255 278 279 281
299 301-A 2245    
Riego sin abono
Martes de 2:00 a 4:00
Riego
 Sábado de 9:00 a 11:00
 
Sector 4
Hidrantes
200 228 256 258 260
261 262 282 283 284
285 287 288 289 290
291 292 293 294 295
296 298
Riego sin abono
Martes de 4:00 a 6:00
Riego
 Sábado de 11:00 a 13:00
 
Sector 5
Hidrantes
 221 239 243 246 248
249 251 257 259 280
286 297 300 301-B  
Riego sin abono
Miércoles de 0:00 a 2:00
Riego
Sábado de 13:00 a 15:00
 

Fotos Cabezal 2