Capçal 1

Sector 1
Hidrants
301 302 303 304 305
306 307 308 309 311
313 317 318 320 321
335 349  377    
 Reg amb adob
Dilluns, Dimarts, Dimecres i Divendres de 6:00 a 8:00
Reg
Dissabte de 14:00 a 16:00
 
Sector 2
Hidrants
312 314 316 319 322
323 324 325 326 327
328 329 330 331 332
333 334 336 337 338
339 340 341 342 354
Reg amb adob
Dilluns, Dimarts, Dimecres i Divendres de 0:00 a 2:00
Reg
Dissabte de 8:00 a 10:00
 
Sector 3
Hidrants
343 344 345 346 347
348 350 351 352 353
355 356 357 358 359
362 363 364 365 366
367 378 379  
  Reg amb adob
Dilluns, Dimarts, Dimecres i Divendres de 2:00 a 4:00
Reg
Dissabte de 10:00 a 12:00
 
Sector 4
Hidrants
310
315
360
361
368
369 370 371 372 373
374 375 376 380 381
382 383 384 385 386
387
Reg amb adob
Dilluns, Dimarts, Dimecres i Divendres de 4:00 a 6:00
Reg
Dissabte de 12:00 a 14:00
 

Fotos Capçal 1