Programa en curs

 DADES FERTIRRIGACIÓ
 Programa
2/20
 Periode
 Del 13 al 19 d' Abril
 Dies d'adobament
 Dilluns, Dimecres i Divendres
 Adobament
 Complexe líquid 12 - 3 - 5 - 0,9 Mg
 
- Capçal
Dosi
 1
70
 2
70
 3
70
 
 Nota: Per als distints càlculs es prenen 1000 litres/fanecada/hora i 42 arbres/fanecada

 

 DADES FERTIRRIGACIÓ
 Programa
 Periode
 Dies d'adobament
 Adobament
-
- Capçal
Dosi
 1

 2

 3

 
 Nota: Per als distints càlculs es prenen 1000 litres/fanecada/hora i 41 arbres/fanecada