Programa en curs

 DADES FERTIRRIGACIÓ
 Programa
 Periode
 Dies d'adobament
 Adobament
 
- Capçal
Dosi
 1

 2
 
 3
 
 
 Nota: Per als distints càlculs es prenen 1000 litres/fanecada/hora i 41 arbres/fanecada

 

 DADES FERTIRRIGACIÓ
 Programa
 Periode
 Dies d'adobament
 Adobament
-
- Capçal
Dosi
 1

 2

 3

 
 Nota: Per als distints càlculs es prenen 1000 litres/fanecada/hora i 41 arbres/fanecada