Febrer

Febrer
Pluja (l/m2)
Capçal 1
Capçal 2
Capçal 3
1
 
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12
     
 13      
 14 5
5
5
 15      
 16      
 17      
 18      
 19      
 20      
 21      
 22  9 6
8
 23      
 24      
 25      
 26      
 27      
 28 9 8
7