El Projecte

 

Les obres s'inicien en 2002, començant el reg al capçal 3 en Abril de 2003 i un any més tard els capçals 1 i 2. Bàsicament, el projecte de modernització del regadiu contempla la construcció de tres capçals de reg amb les seues corresponents basses de regulació, bombaments, automatismes, hidrants i xarxa de reg, quedant distribuïdes les Societats que ho integren son les següents:

 

CAPÇAL BASSA REGULACIÓ (m3) SUPERFICIE (Fanecades) SOCIETATS DE REG
 1  7.400
 2.088

La Llibertat

Santo Domingo

Sant Vicent del Colmenar

La Progressiva

Santíssim Salvador

 2 7.400
 2.648

La Igualtat

Sant Isidre

El Coscollar

Sant Pascual

El Centro

 3  9.072
 4.630

Sant Blai

Sant Antoni

L'Explotació Agrícola

La Torrassa

Sant Jaume

La Fortuna

El Porvenir

Sant Josep

La Hidràulica

La Felicitat

 

 

INVERSIONS:

OBRES IMPLANTACIÓ REG LOCALITZAT PARTIDA"PLA REDÓ" 
   
RESUM D'INVERSIONS
   
CAPÇALS I i II
Obres d'interés general
Aportació Conselleria d' Agricultura (100 %) 2.539.048,00 €
Linia de subvenció 40/60
Aportació Consellería d' Agricultura (40 %) 489.618,90 €
Aportació Comunitat de Regants (60 %) 734.428,35 €
CAPÇAL III
Linia de subvenció 40/60
Aportació Consellería d' Agricultura (40 %) 937.507,87 €
Aportació Comunitat de Regants (60 %) 1.406.261,81 €
RESUM GENERAL
FORMA DE PAGAMENT
Total Conselleria d' Agricultura (65 %) 3.966.129,00 €
 Total Comunitat de Regants (60 %) 2.140.690,15 €
TOTAL INVERSIÓ PROJECTE 6.106.819,15 €

 

 

FINANÇAMENT:

OBRES IMPLANTACIÓ REG LOCALITZAT PARTIDA"PLA REDÓ"
 
 FINANÇAMENT
   
FINANÇAMENT IMPORT SUBVENCIÓ
ENTITAT
IMPORT
INTERÉS VENCIMENT
Caixa Rural Vila-real 1.322.000,00 € Euribor + 1 30/06/2005
 
FINANÇAMENT COST REGANTS
ENTITAT IMPORT INTERÉS VENCIMENT
Caixa Rural Vila-real
944.000,00 €  Euribor + 0,5 13/11/2009
Caixa Rural Alqueríes 944.000,00 €  Euribor + 0,5 13/11/2009
Nota: Esta financiació està avalada al 50% per la SGR i les Caixes Rurals.
 
CALENDARI AMORTITZACIÓ REGANTS
FORMA DE PAGAMENT IMPORT PLAÇ
 Trimestral (Febrer, Maig, Agost, Novembre) 9 €/fnc Novembre 2002 a Novembre 2009