Es suspén el reg per les últimes pluges.

L'AGRUPACIÓ RECOMANA NETEJAR GOMES I FILTRES

PREGUEM, ENS FACILITEN UN TELÈFON DE CONTACTE PER A PODER AVISAR-LOS

EN CAS D' AVERIA EN LA SEUA PARCEL·LA O QUALSEVOL ALTRA INCIDÈNCIA.

INDICAR NOM DEL SOCI I TELÈFON

OFICINA: 964 57 08 32


WHATSAPP: 686 81 77 46


MAIL: administracio@regsplaredo.com
           tecnic@regsplaredo.com

Benvinguts

Ens complau donar la més cordial benvinguda a tots els visitants que accedeixen a esta Web d'informació. A través d'aquest mig, l'Agrupació de Regants Pla Redó ofereix informació dels regs i els adobaments de manera actualitzada entre altres qüestions i activitats que formen part del quefer diari i també tenen la possibilitat de contactar amb les persones que treballen en l'Agrupació.

Els profesionals que treballen en l'Agrupació es troben amb els millors ànims, voluntat i intenció de poder oferir-vos un servei excelent i de satisfer a la societat a la que serveixen, de donar resposta a les demandes d'informació en les seues competències, d'acord amb els reptes que planteja la societat de l'agricultura. El nostre desig es que, gradualment, pugam anar perfeccionant i completant l'informació d'aquestes pàgines per a conseguir un servei públic més pròxim i una informació més àgil.

Esperant que els continguts d'aquest espai virtual facilite l'informació bàsica i els contactes inicials amb l'Agrupació, us donem la benvinguda de la ma de la Junta Directiva, el Servei Tècnic i l'Administració de l'Agrupació de Regants Pla Redó.